Loading...

Online KATALOG vydaný ke slavnostnímu vyhlášení naleznete ZDE

Ocenění Českých Exportérů zná vítěze. Finalisté vyvezli zboží a služby za desítky miliard

Dvanáct tuzemských vývozců si dnes rozdělilo ceny v soutěži Ocenění Českých Exportérů (OCE). Projekt podporuje úspěšné české firmy, u kterých export tvoří minimálně 20 procent jejich tržeb. Porota vybírala vítěze ze 144 firem, kritéria jich splnilo 82.

Finalisté OCE, kteří zaměstnávají více než 14 tisíc lidí, loni vyvezli zboží a služby za 28,8 miliard korun.

Podle zakladatelky projektu Ocenění Českých Exportérů a podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové mohou být inspirací pro všechny tuzemské podniky, které řeší současnou složitou situaci v zahraničním obchodu. 

Ocenění Českých Exportérů  je otevřeno všem bez rozdílu, zúčastňují se ho malé, střední i velké podniky. Porota letos vybírala ze 144 společností (74 rodinných podniků), 82 firem splnilo všechna kritéria soutěže.  Téměř sedm desítek subjektů se klání zúčastnilo vůbec poprvé.

Pořadatelé navíc letos představili tři nové kategorie: Cenu za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors, Cenu odpovědného podnikání pod patronací CRIF-Czech Credit Bureau a E-Commerce.

V kategorii Malá společnost se o prvenství tradičně utkaly firmy s ročním obratem do 100 milionů korun, v kategorii Střední společnost vybírala porota z podniků, jejichž obrat je mezi 100 až 500 miliony korun. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů korun si rozdělily ceny v kategorii Velká společnost (výsledky níže).  

Krize exportéry neodradila 
V předloňském roce dopadla na exportéry negativně covidová krize. Loni se tuzemský export opět nadechl k růstu, letos se ale vývozci potýkají s nedostatkem zdrojů a ohrožuje je také růst cen komodit a především energií.

„Projekt OCE má v sobě nejvyšší podíl výrobních firem v rámci celé naší platformy. Tyto firmy vyrábějí a vyvážejí do celého světa. V současnosti sice v naprosté většině řeší zejména výpadky v dodavatelských řetězcích a abnormálně zvýšené energetické náklady, ale ukazuje se, že Češi jsou dobrými hospodáři a v souvislosti s tím platí české pořekadlo, zdravý selský rozum´,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu a PPH.

„Mnoho námi oslovených podniků se totiž již několik let bez vlivu okolností i zásahu politiky snaží šetřit náklady energie, a to ať už kvůli úspoře financí nebo svému ohleduplnému přístupu k životnímu prostředí. Tento trend je nutné vyzdvihnout jako výjimečný, mimořádně významný a silný. Je potěšující, že firmy nemusí být motivovány zvenku ani okolnostmi nebo politiky k tomu, aby byly dobrým hospodářem a rychle se orientovaly,“ dodává Helena Kohoutová.

Firmy, které se dostaly do situace, že musí cenu energií řešit a realizovat energetické úspory, jsou podle zakladatelky projektu schopné reagovat rychle, protože je to nutné kvůli zachování jejich konkurenceschopnosti.

„Což bude v budoucnosti další faktor, který přijde ze strany odběratelů. Firmy tak budou čelit tlaku na to, byly zcela v souladu s novými trendy v oblasti ekologie a úspor,“ upozorňuje Helena Kohoutová.

Důležitým aspektem je také vzájemné spojení těchto firem - účastníků Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů či Ocenění Českých Exportérů - jež jsou do soutěží obvykle nominováni odborným garantem, mezinárodní ratingovou společností CRIF Czech Credit Bureau, a členů klubů Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club, v Podnikatelské platformě Helas.

Platforma propojuje tisíce firem z ČR
Helena Kohoutová připomíná, že je účast v soutěži bezplatná, ale firmy mají následně možnost zapojit se do komunity, která vytváří mimořádné místo pro rozvoj byznysu, vztahů a inspiraci.

„To, co je specifické pro naší Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou již zmíněné projekty a kluby, je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty a dodavateli a vytváří tak bezpečné místo pro byznys a nové vztahy,“ doplňuje Kohoutová.

V roce 2022 je Helas v přímém kontaktu s 362 společnostmi, což představuje téměř 122 miliard korun kumulovaného obratu a více než 36 tisíc zaměstnanců. Dvě třetiny firem exportují a 50 procent z nich jsou firmy rodinné. Vedle ryze českých společností jsou součástí platformy i významné české a zahraniční korporace, odborníci a osobnosti dnešní doby.

„Patronem Ocenění Českých Lídrů i Exportérů je český ekonom a myslitel Tomáš Sedláček, který spolu s dalšími osobnostmi, jako expertní tým, zaštiťují Podnikatelskou platformu Helas. Pro komunikaci členů platformy vznikla ve spolupráci s Microsoft digitální Podnikatelská E-Platforma a realizujeme i další aktivity pro vzájemné propojení, spolupráci a rozvoj. Aktuálně vydáváme také zajímavé zprávy v online zpravodajství Helas Byznys News, novém tištěném magazínu Horizont Point a velkým význam má i naše knižní trilogie Svou vlastní cestou se svými dvěma vydanými díly,“ vypočítává Helena Kohoutová.

Kdo může bojovat o vítězství? 
Soutěže se může zúčastnit společnost, která je výlučně v českém vlastnictví, dosahuje ročního obratu více než 10 milionů korun a export se na jejích tržbách podílí minimálně 20 %.

Přihlásit se nemohou společnosti, které vyvážejí suroviny, paliva, starožitné předměty, zbraně pro válečné účely anebo se zabývají službami finanční povahy.

„Pětina společností, které se soutěže zúčastnily, má sídlo v Praze, 13 % v Jihomoravském kraji a 10 % v Plzeňském kraji. Na tyto tři regiony tak připadá 43 procent společností," vysvětluje Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Naprosto převažují podniky založené koncem devadesátých let. Jedná se tudíž o zavedené společnosti, které již mají dostatek zkušeností s podnikáním a vývozem a prokázaly, že jsou schopné se přizpůsobit měnícím se ekonomickým podmínkám doma i ve světě.

„To je příslibem i do budoucna, protože právě v období probíhajících významných globálních změn mohou být zkušenosti exportérů důležité pro úspěšné překonání podnikatelských nástrah,“ dodává Pavel Finger.

V loňském roce vykázaly tyto společnosti v průměru roční tržby ve výši 238 milionů korun. Počet jejich zaměstnanců se značně liší. Pohybuje se v rozmezí od 3 do 670 lidí, přičemž na jednu společnost připadá průměrně 122 zaměstnanců.

Více než polovina soutěžících působí ve zpracovatelském průmyslu a s odstupem i ve službách, jako jsou informační technologie, inženýrské činnosti a související technické poradenství, či v přípravě tisku a digitálních dat.    

Správnou cestou jsou moderní technologie 
Cesta, kterou by se měly české firmy vydat, aby překonaly současné složité období, je důraz na digitalizaci a inovace obecně.

Patronem nové Ceny za největší potenciál je jedna z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě Enterprise Investors.

„Současná krize je jistě pro tuzemské firmy mnohem náročnější než ta covidová. Kromě narušených dodavatelských řetězců se aktuálně potýkají s extrémním nárůstem nákladů na výrobní zdroje a financování, klesající zahraniční poptávkou a výrazně vyšší makroekonomickou nejistotou, což je negativně ovlivní jak letos, tak ještě minimálně během příštího roku. Nejvíce současná situace dopadne na malé a slabší firmy, u kterých očekávám, že mnoho z nich tuto krizi nemusí přežít. Naopak pro dobře řízené firmy postavené na silných základech tu bude řada příležitostí vyplývajících z možnosti konsolidace jejich segmentů a získání většího tržního podílu. Pokud jim to současná situace dovolí, měly by české firmy i nadále investovat do zvýšení své efektivity a inovací, aby dokázaly udržet svou konkurenceschopnost v náročných podmínkách,“ sděluje Vjaceslav Lypko, investiční ředitel a ředitel pro Českou republiku Enterprise Investors.

„Aktuálně vidím největší potenciál u exportérů, kteří dokážou dodávat výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou a kteří si vybudovali silné postavení u svých zákazníků. Klesající zahraniční poptávka do jisté míry ovlivní většinu exportérů, nicméně tito lídři by měli současnou situaci zvládnout lépe. Z osobní zkušenosti vím, že jsou to firmy, které neustále investují do svých výrobních technologií a lidí, mají efektivní interní procesy a dokážou flexibilně reagovat na změny poptávky. Samozřejmě pokud tyto firmy vidí příležitosti pro expanzi a mají možnost je realizovat, měly by těchto příležitostí využít. U našich portfoliových společností také podporujeme jejich expanzní ambice, ať už v rámci existujících, nebo nových trhů,“ doplňuje zástupce Enterprise Investors.

Český byznys se formou partnerství v projektu OCE rozhodla podpořit i JŠK, advokátní kancelář. Její zástupce byl i letos součástí poroty.

„Přínos soutěže vnímám ve veřejném potvrzení úspěchu firem, uznání odměny za jejich úsilí a tvrdou práci, bez kterých by na takové ocenění jistě nedosáhly. Současně se stávají motivací a v poslední době tolik potřebným motorem pro ostatní. Dva roky pandemie, neutěšená geopolitická situace, energetická krize a vysoká inflace, to vše ovlivňuje trh a jednotlivé podnikatele. Úspěch, ale v mnoha případech i jen pouhé přežití, nyní vyžaduje daleko větší flexibilitu a schopnost improvizace managementu,“ říká u příležitosti vyhlášení výsledků Tomáš Doležil, partner advokátní kanceláře JŠK.

A co by Tomáš Doležil doporučil ve složitém období tuzemským exportérům? „Říká se, že v těžkých chvílích je každá rada drahá. A jelikož mottem naší advokátní kanceláře je Neradíme - pomáháme řešit, vítězným exportérům bych doporučoval pouze, aby při vší té flexibilitě a improvizaci nespoléhali na různé rady, ale raději na návrhy konkrétních řešení od odborníků," popisuje.

Hlavním partnerem projektu je i společnost Pelmi nabízející komplexní služby v dopravě a logistice.

„Největší podíl tvoří námořní kontejnerová (FCL) a kusová přeprava (LCL), dále pak letecká přeprava a pozemní přeprava. Všechny druhy uvedených přeprav nabízíme v režimu door to door, včetně celního odbavení zásilek, uskladnění a připojištění.  Českým exportérům nabízíme pro ně ideální řešení dopravy s ohledem na dobu přepravy a cenu," připomíná Josef Truhlář, jednatel společnosti PELMI, spol. s r.o.

Soutěž ocenění českých exportérů nabízí podle něj výjimečnou možnost, jak ocenit dlouhodobou práci jednotlivých společností. Většina těchto společností má velký regionální význam (společenský, zaměstnanecký, rozvojový atd.) a je na místě je zmínit před veřejností.

„V současné složité době, která v dopravě panuje, bych se osobně více zaměřil na včasné plánování dodávek, abych zamezil nepříjemnostem s případným přerušením výroby, kvůli nedodanému zboží. A to platí nejen pro export ale i pro import," doplňuje Josef Truhlář.

Patronem nové kategorie Cena E-COMMERCE se stala česká společnost Inca Collagen s.r.o.

A proč se firma rozhodla podpořit projekt pro české exportéry a stát se patrony právě této kategorie?

„Jsme země s největším počtem e-shopů na obyvatele, a protože máme v podstatě tendenci nabízet všichni stejné zboží, je opravdu velmi složité se odlišit. Firma musí odvádět nadstandardní až alchymistické služby, pokud chce uspět, protože samotný produkt a jeho cena již není tím jediným měřítkem úspěchu. Já sama považuji kategorii E-COMMERCE i samotný byznys e-shopů za velmi tvrdý, ale také nabízející neuvěřitelné možnosti," říká Romana Ljubasová, majitelka a jednatelka společnosti Inca Collagen s.r.o.

Tato kategorie mi dává veliký smysl. Hodnotí totiž jakousi přidanou hodnotu, kterou je služba zákazníkovi a umění prosadit se nejen na domácím, ale i světovém trhu. Jsem ráda, že se tento segment projektem OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ zviditelní, neboť se v něm odvádí opravdu velmi těžká práce,“ připojuje Romana Ljubasová.

Vítězové Ocenění Českých Exportérů pro rok 2022:

MALÁ SPOLEČNOST                            
1. místo Kv. Řezáč, s.r.o.
2. místo MOUKA TIŠNOV, s.r.o.
3. místo Holek Production s.r.o.

STŘEDNÍ SPOLEČNOST                    
1. místo Czech Games Edition s.r.o.
2. místo Actum, s.r.o.
3. místo TEREZIA COMPANY s.r.o.

VELKÁ SPOLEČNOST                         
1. místo CIDEM Hranice, a.s.
2. místo ASP GROUP s.r.o.
3. místo ALBI Česká republika a.s.

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau
EBAS spol. s r.o.

CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL pod patronací Enterprise Investors
HOKAMI CZ, s.r.o.

CENA E-COMMERCE pod patronací Inca Collagen
KAISER COMPANY s.r.o.

Více informací a historii projektu naleznete na https://oceneniceskychexporteru.cz/

Projekt podporují:

Zakladatel:                              
Agentura Helas

Odborný garant:                   
CRIF – Czech Credit Bureau

Hlavní partner                        
Pelmi

Oficiální partner:                 
Enterprise Investors

Partneři:                                    
AC-T servis, Česká mincovna, DATACLUE, Dobrá Tiskárna, ECOAR, ETERNAL BY HELENA, Eternal Essence - Harmony Health & Soul, Harmonelo, JŠK, advokátní kancelář, KLIMSZ, KOMPASS Czech Republic, LabePharm, MICROSOFT, Palatinum, Vere Prague.

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:
Agentura Helas, s.r.o., tel: 220 570 708, email: helas@helas.org

Medailonky vítězů

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice