Loading...

Obchodní podmínky

Zakladatel projektu je povinen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) získat souhlas se zpracováním osobních údajů objednatele. Objednavatel souhlasí, aby Agentura Helas, s. r. o., se sídlem Na Poříčí 1040/10, 110 00 Praha 1, IČ:26744279, DIČ: CZ26744279 a partneři projektů (OCE, OCP, OCL, POD, HLC, HNEC) zpracovávali a využívali následující informace k šíření obchodních sdělení v podobě jejich marketingových materiálů, reklam, pozvánek na odborné semináře a konference, na kulturní a sportovní akce v rámci elektronické a písemné komunikace, vše též v souvislosti s projekty Ocenění Českých Lídrů (dále jen OCL), Ocenění Českých Exportérů (dále jen OCE), Ocenění Českých Podnikatelek (dále jen OCP), Podnikatelkaonline.cz (dále jen POD), organizací klubů s názvem Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club (dále jen HLC), Helas New Encounters Club (dále jen HNEC), v propagaci v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů, pozvánek na odborná setkání a konference a dále s uvedením společnosti objednavatele v registru členů uvedených klubů a projektů (OCE, OCP, OCL, POD, HLC, HNEC), který je zpřístupněn členům a partnerům uvedených klubů a dále členům a partnerům uvedených projektů s cílem vzájemného propojování nebo prostřednictvím www.ratingmsp.cz.

Objednavatel souhlasí se zpracováním elektronické adresy (email, jméno a příjmení, údaje o firmě/korporaci, funkce apod., korespondenční adresa, telefony), sdělených zájmů a předmětů podnikání ze strany korporace, sdělených obchodních údajů z účetnictví společnosti za účelem účasti ve shora uvedených klubech a projektech, veškerých sdělených údajů v profilu na webech klubů a projektů, fotografií všech statutárních orgánů korporace, jejích hostů a zaměstnanců této korporace, údajů o obchodních partnerech korporace, fotografií a videozáznamů ze všech společenských akcí pořádaných Agenturou Helas, s.r.o., které budou umístěny na portálu www.youtube.comwww.helas.org, facebooku či webových stránkách uvedených klubů a projektů.

Tento souhlas uděluji na dobu deseti let od udělení tohoto souhlasu. Souhlas je udělen v rozsahu a k účelům uvedeným výše a při vědomí všech výše uvedených skutečností. Správcem a zpracovatelem osobních údajů objednavatele je Agentura Helas, s.r.o.

V případě veškerých údajů vztahujících se a souvisejících s projektem realizovaným ve spolupráci s CRIF – CZECH CREDIT BUREAU a Hospodářskou komorou hl. města Prahy RATING MSP (dále jen RMPS), který pracuje s modely pro ekonomické hodnocení malých a středních podniků tento souhlas uděluji na dobu 10 kalendářních let ode dne podpisu této listiny.

Objednavatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, zasláním této informace na email: helas@helas.org. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - Microsoft
Logo - PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Partner slavnostního vyhlášení

Logo - Business klub Ukrajina
Logo - ORLEN Unipetrol
Logo - ČSOB
Logo - TROX TECH-TRADE
Logo - Zásilkovna

Dodavatelé

Logo - Dermacol
Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - BELLES FLEURS
Logo - IDC - FOOD
Logo - JAPONSKÁ RÝŽE
Logo - MY JAPAN
Logo - SMART WALLS
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice