Loading...

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pokud firma nesplňuje kritéria soutěže, může se zapojit do Podnikatelské platformy Helas.

Kdo se může zapojit?

 • Majitelé společnosti jsou ČEŠTÍ OBČANÉ a  stoprocentní držitelé podílu firmy (bez zahraničního kapitálu).
 • Firma musí EXPORTOVAT ALESPOŇ 20% SVÝCH TRŽEB (vlastní výrobky nebo výrobky jiné české firmy nebo své služby), meziroční růstový index exportu není podmínkou.
 • Společnostmi s ROČNÍM OBRATEM OD 10 MIL KORUN ALESPOŇ V JEDNOM UZAVŘENÝCH ROKŮ.
 • Hodnocená společnost má podvojné účetnictví NEJMÉNĚ PO DOBU 4 LET.
 • Předpokladem je dostupnost závěrek za poslední dva hodnocené roky (v roce 2020 budou hodnoceny roky 2017, 2018) iRating ve stupních 1 - 11.

 

Jak se zapojit?

 • Společnost je nominována:
 • na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v ČR zpracovaných odborným garantem užší nominace vznikají na základě dostupnosti závěrek v hodnoceném období a ratingu (iRating*) ve stupních 1 – 11
 • mezinárodní společností Kompass zastupující mezinárodní platformu pro setkávání exportérů a importérů propojující firmy celého světa
 • dále se společnosti mohou přihlásit z vlastní iniciativy
 • společnosti se mohou přihlásit na doporučení zakladatele projektu
  Registrace do projektu je bezplatná.

 

Obecně platné podmínky účasti:

 • Firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku.
 • Předmět podnikání společnosti se nezabývá vývozem surovin, paliv, starožitných předmětů, zbraní válečné povahy a či službami finanční povahy.

 

Doplňující informace:

 • Registrace do soutěže, vyhodnocení odbornou porotou nenese PRO NOMINOVANÉ FIRMY finanční náklady.
 • Účast v projektu NENÍ časově náročná.
 • Každá firma, která soutěží ve finále projektu,  obdrží vstupenky na slavnostní vyhlášení vítězů PRO JEDNU OSOBU ZDARMA.
  Druhá vstupenka je za poplatek Kč 2.500,- + DPH.
 • Registrace do projektu je ON-LINE.
 • BUSINESS DEVELOPMENT – PODNIKATELSKÁ PLATFORMA HELAS∗∗

 

iRating

Profesionální a nestranný pohled na vlastní podnikání vyvinutý CRIF Czech Cerdit Bureau. Metodika výpočtu je navržena tak, aby byla v maximální možné míře v souladu s požadavky BASEL II a následně BASEL III. Statisticko-matematický model ratingového hodnocení je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. V rámci modelu je vždy zohledněna specifická oblast podnikání. Výstupem je jeden ze 7 či 14 ratingových stupňů. Výstup z modelu Rating navíc přináší i hodnocení slabých a silných stránek, míru rizika platební neschopnosti a u některých modelů nově také výpočet pravděpodobnosti bankrotu.

∗∗ Tato služba je zpoplatněna

 

JEDNODUCHÝ ONLINE SYSTÉM BEZPLATNÉ REGISTRACE DO PROJEKTU: 

Žadatel ve formuláři „REGISTROVAT SE“ vyplní kontaktní údaje (jméno své firmy, IČO atd.) a ekonomické informace za roky 2017-19 se automaticky načtou z databáze odborného garanta CRIBIS.CZ. Podmínkou automatického vyplnění ekonomických údajů je dostupnost závěrek za roky 2017-2019. Chybějící údaje žadatel vyplní manuálně spolu s údaji souvisejícími s exportem.
Součástí registrace je dále Orientační dotazník, jehož vyplnění je nepovinné.

 

KATEGORIE

 • MALÁ SPOLEČNOST
  (roční obrat 10 – 100 mil Kč)
 •  STŘEDNÍ SPOLEČNOST
  (roční obrat 100 – 500 mil Kč)
 •  VELKÁ SPOLEČNOST
  (roční obrat nad 500 mil Kč)

JAK TO FUNGUJE?

 • Odborný garant nominuje semifinalisty do aktuálního ročníku OCE, nebo zakladatel projektu doporučí firmě možnost se zúčastnit či firma sama projeví zájem o účast v projektu.
 • Vítězná firma předchozích ročníků se může do soutěže přihlásit nejdříve za následující 3 roky.
 • Probíhají bezplatné registrace semifinalistů až do termínu ukončení registrací.
 • Registrací se společnost stává finalistou aktuálního ročníku OCE.
 • Odborný garant provádí „malý audit“ všech registrovaných firem (70% váhu má ekonomické hodnocení).
 • Porota komunikuje s finalisty (telefonicky, písemně nebo osobně) s cílem zjistit podnikatelský příběh majitelů/generálních ředitelů (30% váhu má osobní hodnocení).
 • Odborná porota zvolí vítězné podnikatele aktuálního ročníku na základě sloučení ekonomického a osobního hodnocení.
 • Vítězní podnikatelé jsou o umístění informováni ihned po volbě poroty z důvodu pečlivých a náročných příprav pro oficiální a veřejné předání ocenění.
 • Ocenění jsou předána na DNI ČESKÝCH EXPORTÉRŮ za účasti dalších finalistů, odborné poroty a partnerů. 
 • Finalisté mají možnost se zapojit do Podnikatelské platformy Helas za zvýhodněných podmínek.
 • Firmy, které se nemohou zapojit do soutěže a mají zájem být součásti projektu, mohou využít Podnikatelské platformy Helas za poplatek.

 

 

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 2020

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - DAQUAS
Logo - PALATINUM
Logo - NSG MORISON
Logo - Kompass Czech
Logo - VODAFONE
Logo - Advanced Medical Solutions
Logo - PRESENTIGO
Logo - FORTINET
Logo - Lorenc Logistic
Logo - Veracomp
Logo - Veracomp
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - MEDIAREX
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - KLIMSZ

Mediální partneři

Logo - ČIANEWS
Logo - Regionální televize
Logo - TRADE NEWS
Logo - Age
Logo - EURO
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - DENÍK
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - FRANCHISING.CZ
Logo - PROSPERITA
Logo - BUSINESS LEADERS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice
Logo - Inpublic Group
Logo - ACE (Aerospace Central Europe)
Logo - A11