Loading...

V květnu vzniklo v Česku 2 577 společností, nejméně od ledna

18.06.2021

Praha, 15. června 2021 – V květnu vzniklo v České republice 2 577 nových obchodních společností, o 167 méně než v dubnu. Naopak počet zaniklých společností se zvýšil o 154 na 1 258. V Česku tak v květnu přibylo 1 319 společností, o 321 méně než v dubnu. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Počet nových společností byl v květnu na jedné straně druhý nejnižší od začátku roku, na druhé straně šlo o nejsilnější květen od roku 2017,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF ‑ CzechCredit Bureau s tím, že počet nově vznikajících společností je letos zatím nejen výrazně vyšší než v roce 2020, ale také o něco vyšší než v roce 2019. I díky tomu se výrazně zvýšil poměr nových a zaniklých společností. Na každých 10 firem, které v roce 2021 zanikly, připadlo 22 nově vzniklých. Před rokem to bylo přitom pouze 17 nových společností.

Nejvíce obchodních společností vzniklo v květnu v Praze (1 183), v Jihomoravském kraji (329) a v Moravskoslezském kraji (224). Nejvíce obchodních společností zaniklo opět v Praze (656), ve Středočeském kraji (126) a v Jihomoravském kraji (97).

V rámci jednotlivých odvětví v květnu vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví nakládání s nemovitostmi (416), v obchodu (279) a ve zpracovatelském průmyslu (217). Nejvíce jich zaniklo v odvětví obchodu (433), v nakládání s nemovitostmi (221) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (165).

Nejrychleji přibývá obchodních společností v informačních a komunikačních činnostech

Za posledních 12 měsíců vzniklo nejvíce firem rovněž v odvětví nakládání s nemovitostmi (5 311), v obchodu (3 785) a ve zpracovatelském průmyslu (2 739). Nejvíce jich zaniklo v obchodu (5 310), v odvětví nakládání s nemovitostmi (3 137) a profesních, vědeckých a technických činnostech (1 775).

Nejrychleji přibývaly v posledních 12 měsících obchodní společnosti v oboru informační a komunikační činnosti, kde na 10 zaniklých firem připadlo 26 nově vzniklých. Naopak v obchodu se počet společností snižoval. když zde vzniklo pouze 7 firem na každých 10 zaniklých.

Nejvíce nových společností na jednu zaniklou vzniká na Vysočině

Co se týče krajů, během posledních 12 měsíců vzniklo nejvíce společností v Praze (13 919), v Jihomoravském kraji (3 624) a v Moravskoslezském kraji (2 339). Nejvíce společností zaniklo v Praze (7 704), Jihomoravském kraji (1 443) a ve Středočeském kraji (1 285).

Nejvíce nových firem na počet zaniklých zaznamenala v uplynulých 12 měsících Vysočina, kde šlo o 49 společností na každých 10, které zanikly. V Olomouckém kraji šlo o 40 nových společností a ve Zlínském kraji o 29 společností na 10 zaniklých. Naopak v Karlovarském kraji společností dále ubývá, na 10 zaniklých společností zde připadají pouze 4 nově založené.

Nejvíce společností na obyvatele vzniká v Praze

Nejvíce společností v poměru k počtu obyvatel vzniklo v uplynulých 12 měsících v Praze. Na 10 tisíc obyvatel zde připadlo 105 nových společností. S velkým odstupem následoval Jihomoravský kraj se 30 společnostmi a Moravskoslezský kraj s 19 společnostmi na 10 tisíc obyvatel. Naopak v Karlovarském kraji a v Ústeckém kraji vznikla v průměru pouze 1 společnost na 10 tisíc obyvatel.

 

Poznámka pro editory: Počet nových společností v jednotlivých odvětvích  je zkreslen tím, že  až čtvrtina nových firem nemá uvedený předmět svého podnikání.

 Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s je součástí celosvětové skupiny CRIF.
Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.
Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.
Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.
Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CRIF – Czech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.
Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců.
Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.
Webový odkaz: www.crif.cz

Portál www.informaceofirmach.cz
Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.
Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice