Loading...

Správné informace vám pomohou růst

17.09.2021

Přemysl Cenkl z CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. zastává názor, že v podnikání platí to samé, co u zdraví každého z nás. Prevence je vždy méně náročná a levnější, než léčení již vzniklých problémů.

Vaše služby pomáhají podnikatelům snižovat rizika. V čem jste výjimeční a co vás odlišuje od konkurence? 
Jsme mezinárodní společnost a zaměřujeme se zejména na řešení spojená se snížením podnikatelských a kreditních rizik finančních institucí a firem. V poslední době se navíc věnujeme také rozvoji služeb, které umožňují urychlení digitální transformace ve společnostech napříč všemi sektory. V našich aktivitách nám ani tak nejde o odlišení se od konkurence, jako o pečlivý konzultantský přístup ke každému z klientů se snahou najít správné a efektivní řešení jejich aktuálních potřeb. Věříme, že právě tento přístup bude úspěšný v dnešní nejisté době plné těžko předvídatelných změn.

Na jaké služby se CRIF specializuje nejčastěji? 
Hlavní přidanou hodnotou našich služeb je umění najít a zpracovat relevantní kreditní, obchodní a  marketingové informace a využít je ve prospěch klientů. Těm poskytujeme například aplikaci Cribis umožňující prověřování finančního zdraví a majetkových vazeb firem v České a Slovenské republice a díky mezinárodní službě SkyMinder i v téměř všech ostatních zemích světa. Prostřednictvím nového marketingového nástroje Margo pomáháme firmám s vyhledáváním perspektivních potenciálních klientů a řízením jejich obchodních procesů. Jsme také organizátorem Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, jehož prostřednictvím si banky a finanční instituce vyměňují informace o bonitě a důvěryhodnosti svých klientů. Provozujeme rovněž registr platebních informací REPI založený na sdílení platebních informací mezi jeho členy. Další aktivitou je zajišťování provozu registru finančních poradců ELIXIR, který je přehlednou databází profesních údajů finančních poradců, makléřů a agentů na českém trhu. Naše divize CRIF Transformation Services pak spolupracuje s finančními institucemi, utilitami a telco operátory při optimalizaci a digitalizaci jejich systémů pro řízení kreditního rizika. Je toho dost, ale praxe nám jednoznačně ukazuje, že klienti potřebují komplexní informační služby řešící jejich individuální potřeby.

Jaká je vaše mezinárodní působnost? Ve kterých světadílech a zemích působíte? 
CRIF působí na 4 kontinentech ve 35 zemích světa, kdy přes 5 500 zaměstnanců vytváří služby pro více než 82 000 společností a 1 000 000 spotřebitelů. V poslední době jsme prošli dynamickým vývojem jak z hlediska rostoucího počtu firem ve skupině, počtu zaměstnanců či klientů, tak z pohledu navyšování obratu celé CRIF GROUP.

Jaké jsou další významné cíle vaší společnosti v rámci strategické expanze? 
Vycházíme z našich tradičních úspěšných služeb založených na řízení kreditních a dalších podnikatelských rizik, přičemž takto získané i další informace a znalosti začínáme využívat v nových projektech spojených jednak s rozvojem multisektorového Registru platebních informací (REPI) využívaném firmami poskytujícími služby založené na splátkách a společnostmi sdílejícími fakturační údaje. Význam obchodních informací se také zvyšuje s rostoucím trendem digitální transformace  v bankách, finančních institucích a firmách. V nových službách se zaměřujeme především na využití výhod otevřeného bankovnictví (PSD2) našimi klienty umožňující sdílení bankovních účtů s cílem vyhodnocovat ukazatele výkonnosti zájemců o jejich služby a celkově zlepšit jejich vyhodnocování úvěruschopnosti. Zajímavé jsou pro klienty také naše technologie sloužící k jednoznačné a bezpečné identifikaci zákazníků získaných v on-line režimu. Rozhodli jsme se rovněž využít kreditní a obchodní data z aplikace Cribis doplněné o informace z webových stránek a sociálních sítí v novém marketingovém nástroji Margo zaměřeném na vyhledávání potenciálních bonitních klientů, navíc využitelném při řízení marketingových a obchodních procesů ve firmách i finančních institucích.

Povězte nám více k filozofii společnosti. Máte nějaké nebo motto, které by ji nejlépe vystihlo? 
Naše motto je „Together to the next level“ vyjadřující skutečnost, že naším hlavním cílem a záměrem je hledání společných řešení s našimi klienty, která je i nás dostanou na další úroveň znalostí a dovedností. Význam tohoto motta je v nynější nejisté době ještě větší, než kdykoliv dříve. Mít rychle ty správné informace a využít je pro řešení aktuálního problému klienta je jediný přístup, který může flexibilně omezit slabé stránky anebo ohrožení, která vznikají buď přímo v dané firmě anebo jejím okolí.

Ovlivnila nějakým způsobem činnost CRIFU situace spojená s pandemií? 
Již nyní pandemie ovlivnila naše aktivity významně. Prakticky každý obor prochází více či méně dynamickými změnami, a to je situace, kdy firmy mají zvýšenou potřebu získávání a vyhodnocování informací. Liší se jen v tom, že některé firmy si to uvědomují i na začátku krize a věnují se aktivně již nyní prevenci špatných obchodů a některé si to uvědomí až později, když se dostanou oni či jejich klienti do platební neschopnosti či jiných podnikatelských problémů. V podnikání přitom platí to samé, co u zdraví každého z nás, prevence je vždy méně náročná a levnější, než léčení již vzniklých problémů. Jsme připraveni pomoci oběma těmto skupinám firem, jen pro každou z nich musíme zvolit individuální řešení s ohledem na obor, ve kterém podnikají a aktuální situaci jejich klientů a dalších obchodních partnerů, které jim prověříme v našich databázích a registrech.

Jak vnímáte aktivity Podnikatelské platformy Helas a práci její zakladatelky Heleny Kohoutové? 
Každý z nás jsme v dobrém slova smyslu „zahrabaní“ v našich firmách a v řešení každodenních problémů či radostí. Zároveň si už dlouho si říkám, že se těším na to, až jednou konečně budu mít nadhled nad tím, co vše se kolem mě děje. Myslím, že právě aktivity Podnikatelské platformy Helas umožňující sdílet naše zkušenosti, znalosti a osobní příběhy významně přispívají k tomu, že z té mé ulity občas vyhlédnu, zjistím, že ty samé věci řeší i spousta kolegů a budu tak mít větší šanci, že ten vytoužený „životní nadhled“ jednou přijde. Teď jsem to záměrně trochu odlehčil, ale věřím, že čtenáři pochopí, kam touto myšlenkou mířím a někteří se v ní možná dokonce najdou.

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ 2021

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis, spol. s r.o.
Logo - Advanced Medical Solutions
Logo - Advantage Consulting
Logo - AffilBox.cz
Logo - Airclean
Logo - ALIVE s.r.o.
Logo - ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
Logo - ATELIER - S
Logo - Česká exportní banka, a.s.
Logo - ČESKÁ MINCOVNA
Logo - DAQUAS
Logo - ECOAR s.r.o.
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - FORTINET
Logo - FORTINET
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - KLIMSZ
Logo - Kompass Czech
Logo - Lorenc Logistic
Logo - MEDIAREX
Logo - PALATINUM
Logo - Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Logo - Veracomp
Logo - Vere Prague
Logo - VODAFONE

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - BUSINESS LEADERS
Logo - ČIANEWS
Logo - DENÍK
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - FRANCHISING.CZ
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Regionální televize
Logo - TRADE NEWS
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice