Loading...

Soutěž OCE ocení úspěšné české exportéry za rok 2023

25.05.2023

V květnu 2023 startuje další ročník soutěžního projektu Ocenění Českých Exportérů, který vyzdvihuje, oceňuje a podporuje ryze české firmy. Jména letošních vítězů, které vybere odborná porota, budou známa v listopadu.

O vítězích rozhodnou především ekonomické výsledky účastníků na základě ratingu a scoringu a zajímavý příběh. Projekt je otevřen malým, středním i velkým podnikům, u kterých tvoří export minimálně dvacet procent jejich tržeb.

Loňští finalisté OCE vyvezli zboží a služby za 28,8 miliard korun a zaměstnávali více než 14 tisíc lidí. 

Firmy si letos v rámci Ocenění Českých Exportérů odnesou ceny v šesti kategoriích. V kategorii MALÁ SPOLEČNOST se o prvenství utkají podniky s ročním obratem do 100 milionů korun, do kategorie STŘEDNÍ SPOLEČNOST spadají ty s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč. Společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů korun posbírají vavříny v kategorii VELKÁ SPOLEČNOST.

Speciálními kategoriemi jsou CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL pod patronací Enterprise Investors, CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau a CENA E-COMMERCE. Autoři projektu letos představili i dvě nové speciální kategorie: VÝJIMEČNÁ FIRMA pod patronací JŠK, advokátní kancelář a EXPORTNÍ HRDINA pod patronací agentury CzechTrade.

Exportéři se mohou do soutěže hlásit od 4. května do 5. října 2023. Vítězové jednotlivých kategorií budou slavnostně vyhlášeni v Praze 30. listopadu.

K úspěchu nevede rovná cesta

Podle zakladatelky projektu Heleny Kohoutové mohou být účastníci OCE inspirací pro všechny tuzemské podniky, které řeší současnou složitou situaci v zahraničním obchodu. 

„Ocenění Českých Exportérů již několik let podporuje ryze české společnosti. Projekt vznikl ve složité době počátku pandemie s cílem podpořit tuzemské firmy a pomoci jim rozvíjet jejich aktivity. Tato snaha přetrvává i nyní, protože z pandemie jsme přešli plynule do energetické krize. Stále se snažíme podporovat české podniky a ukazujeme, že si dokážou poradit i v dobách, které nejsou jednoduché," popisuje Helena Kohoutová. 

„Vnímáme to, že k úspěchu nedojdete vždy rovnou cestou přímo na vrchol, ale cesta bývá většinou plná odboček a těžkostí, které je třeba překonat a najít dost vůle a síly jít dál," dodává zakladatelka projektu.

Velké množství českých průmyslových firem podniká podle ní eticky a udržitelně, což je v současné době dvojnásob důležité: „Své energetické potřeby firmy řešily mnohdy již před energetickou krizí a reagovaly velmi pružně. I to je potřeba ocenit."

V loňském roce jsme sdružili v rámci podnikatelské platformy Helas 362 finalistů z 222 miliardami korun obratu a 36 000 zaměstnanci. „To je opravdu velký potenciál pro spolupráci českých firem, a právě to je smyslem i v rámci Ocenění Českých Exportérů," konstatuje Helena Kohoutová.

Důležitým aspektem je také vzájemné spojení těchto firem – účastníků Ocenění Českých Podnikatelek, Ocenění Českých Lídrů či Ocenění Českých Exportérů a členů klubů Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club – v Podnikatelské platformě Helas.

Do soutěže se mohou vývozci přihlásit na doporučení společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která vybere účastníky na základě podrobné analýzy. V té se mimo jiné zohledňují i výsledky účetních závěrek za léta 2020 až 2022.

Podrobnější informace najdete na stránkách projektu (odkaz https://oceneniceskychexporteru.cz/)

Kdo se může zapojit?

  • Společnosti s českými majiteli, kteří jsou držiteli stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Společnosti s ročním obratem nad 10 milionů korun
  • Firmy, jež vedou podvojné účetnictví, a to minimálně 4 roky.
  • Podniky, které mají alespoň 20 % procent tržeb z exportu (vyvážejí vlastní výrobky nebo služby či výrobky jiné české firmy).


Exportu neprospívá posilování koruny

Odborným garantem projektu je také v letošním roce mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger připomíná, které firmy mají zelenou a které se naopak soutěže zúčastnit nemohou: „Soutěže se může zúčastnit společnost, která je ve výlučném vlastnictví občanů ČR, dosahuje ročního obratu přes 10 milionů korun a export se na jejích tržbách podílí alespoň 20 procenty. Naopak pravidla soutěže vylučují účast společností, jež vyvážejí suroviny, paliva, starožitné předměty, zbraně válečné povahy anebo se zabývají službami finanční povahy."

Obchodní aktivity exportérů jsou podle Pavla Fingera stále ještě ovlivněny covidovou krizí, která se podílela na rozpadu dodavatelských vztahů a ke které se v minulém roce přidala krize spojená s válkou na Ukrajině.

„Protiinflační posilování české měny ze strany ČNB exportu také neprospívá. Schopnost flexibility v podnikání ale vždy naši exportérům pomáhala a je tomu tak i v současné době. Situace se snad postupně stabilizuje a jsem přesvědčen, že toto nelehké období exportéři překonají," doplňuje zástupce CRIF – Czech Credit Bureau.

Kdo chce udržet konkurenceschopnost, investuje do inovací

Speciální kategorii, ve které se exportérům udělují ceny za největší potenciál, zaštiťují také letos Enterprise Investors. Cestou, kterou by se měly podniky vydat, aby překonaly současné složité období, je důraz na digitalizaci a inovace obecně.

„Partnerem projektu jsme již druhým rokem. Naší dlouhodobou vizí je podporovat úspěšné české podnikatele a jejich byznys. Věřím, že i letos se soutěže zúčastní velké množství předních firem a velice mě těší, že máme možnost ocenit jejich úspěchy. Bez úspěšných českých podnikatelů, jejich ambicí, talentu a vynaloženého úsilí by nebyla česká ekonomika tak silná. Věřím, že tato podnikatelská platforma nám dává unikátní příležitost, jak tyto podnikatele ocenit," prohlašuje Vjaceslav Lypko, investiční ředitel a ředitel pro Českou republiku Enterprise Investors.

Pro finančního investora je kromě komerčních úspěchů a silných finančních výsledků důležitá dlouhodobá udržitelnost byznysu, jak z hlediska jeho schopnosti odolat nepříznivým tržním podmínkám, tak i zodpovědného přístupu vůči společnosti a životnímu prostředí.

„V kombinaci těchto faktorů vidíme největší potenciál, za který účastníky projektu rádi oceníme," dodává zástupce Enterprise Investors.

Podle Vjaceslava Lypka současně čelíme vysoké inflaci a výrazně vyšším úrokovým sazbám, což je situace, kterou čeští podnikatelé a manažeři nezažili již delší dobu. Musí se jí ale rychle přizpůsobit, a to nejlépe ve spolupráci se silným finančním partnerem a přístupem ke kapitálu.

„Česká ekonomika je tradičně průmyslově orientovaná a pociťuje negativní dopady přerušených dodavatelských řetězců. Aby udržely svou konkurenceschopnost, měly by české firmy investovat do inovací a zaměřit se na zvýšení své efektivity. My jako finanční investor podporujeme tento směr rozvoje českých podniků a investujeme do inovativních firem se silným růstovým potenciálem," popisuje Vjaceslav Lypko.

Český byznys se formou partnerství v projektu OCE rozhodla podpořit také JŠK, advokátní kancelář, jejíž zástupce bude i letos součástí poroty.

Přínos projektu vnímá JŠK ve veřejném potvrzení úspěchu firem, uznání odměny za jejich úsilí a tvrdou práci, bez kterých by na takové ocenění nedosáhly.

„Současně se stávají motivací a v poslední době tolik potřebným motorem pro ostatní. V těchto turbulentních časech je, myslím, každé povzbuzení důležitější než dříve. Klíč k úspěchu bych viděl v kombinaci zachování chladné hlavy a rozvahy, ale současně špetky flexibility a odvážné improvizace managementu,“ říká u příležitosti zahájení letošního ročníku OCE partner advokátní kanceláře JŠK Tomáš Doležil.

Kdo se stane exportním hrdinou?

Novou speciální kategorií je v roce 2023 Exportní hrdina pod patronací státní agentury na podporu exportu CzechTrade. Ta poskytuje českým vývozcům důležitou podporu, která má mnoho podob.

„Firmám usnadňujeme rozhodování o výběru vhodných teritorií a díky našim zahraničním kancelářím téměř po celém světě zkracujeme dobu vstupu na vybraný trh a podporujeme české firmy v další expanzi, a to v jakékoliv době. Flexibilně jsme zareagovali, ať už na covidové období či konflikt na Ukrajině, zavedli jsme nové služby a otevřeli další kanceláře tak, abychom firmám nabídli alternativní příležitosti například i ve vzdálenějších teritoriích mimo Evropu," popisuje Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Výsledky exportu podle Doležala ukazují, že podnikatelé berou krizi jako potenciál pro nové firemní strategie. Namísto subdodávek a základního spotřebního zboží se soustředí na technologické produkty s vyšší přidanou hodnotou a uvědomují si, že na zahraničních trzích mají největší šanci díky inovativnímu nápadu.

Ten může spočívat například v unikátní technologii nebo designu. „V tomto ohledu firmám pomáháme prostřednictví platformy Design Centrum CzechTrade. Nicméně i přes veškerou naši pomoc je snaha o proniknutí na zahraniční trh především na firmě samotné. Každé rozhodnutí nese svá rizika. Ti, kdo je podstupují, jsou bezpochyby exportní hrdinové,“ doplňuje Doležal.

Patronem soutěže se i letos stal Tomáš Sedláček.

--------------------------------------------------------------------

Projekt podporují:
Zakladatel: Agentura Helas
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau
Hlavní partner: Pelmi
Oficiální partner: Enterprise Investors
Záštita a partner: CzechTrade
Partneři: AC-T servis, Bewit, Česká mincovna, Dobrá tiskárna, Ecoar, Eternal by Helena, Eternal Essence - Harmony Health & Soul, JŠK advokátní kancelář, KOMPASS Czech Republic, Microsoft, VERE PRAGUE. 

Další články

OCENĚNÍ ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

Ocenění Českých exportérů stojí na Vaší straně. Vnímáme Vaše potřeby, hledáme řešení a poskytujeme informace a inspiraci.

Partneři

Logo - AC-T servis
Logo - ALUKOV
Logo - ARTEX informační systémy
Logo - BEWIT
Logo - dobrá TISKÁRNA
Logo - ETERNAL BY HELENA
Logo - Intedat
Logo - JŠK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Logo - JVS SERVICE
Logo - Microsoft
Logo - RESPECT Group – pojišťovací makléř pro firmy a podnikatele
Logo - Vere Prague

Dodavatelé

Logo - VINAŘSTVÍ MALÁNÍK – OSIČKA s.r.o.
Logo - IDC - FOOD
Logo - BERGL DIAMONDS

Mediální partneři

Logo - Age
Logo - TRADE NEWS
Logo - BUSINESSINFO.CZ
Logo - BRANDS & STORIES
Logo - EPRAVO.CZ
Logo - HORIZONT POINT
Logo - Inpublic Group
Logo - PROSPERITA
Logo - Transport-logistika.cz - online deník o dopravě a logistice